รีเลย์

รีเลย์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ตัด-ต่อวงจรคล้ายกับสวิตซ์โดยใช้หลักการหน้าสัมผัสและการที่จะให้มันทำงานก็ต้องจ่ายไฟให้มันตามที่กำหนดเพราะเมื่อจ่ายไฟให้กับตัวรีเลย์มันจะทำให้หน้าสัมผัสติดกันกลายเป็นวงจรปิดและตรงข้ามทันทีที่ไม่ได้จ่ายไฟให้มัน มันก็จะกลายเป็นวงจรเปิดไฟที่เราใช้ป้อนให้กับตัวรีเลย์ก็จะเป็นไฟที่มาจากเพาเวอร์ฯของเครื่องเราดังนั้นทันทีที่เปิดเครื่องก็จะทำให้รีเลย์ทำงาน

ประเภทของรีเลย์
รีเลย์เป็นอุปกรณที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนสวิตช์มีหลักการทำงานคล้ายกับขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโซลินอยด์ รีเลย์ใช้ในการควบคุมวงจรไฟฟ้าได้อย่างหลากหลายรีเลย์เป็นสวิตช์ควบคุมที่ทำงานด้วยไฟฟ้าแบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้เป็น2ประเภทคือ
1.รีเลย์กำลัง หรือมักเรียกกันว่าคอนแทกเตอร์ ใช้ในการควบคุมไฟฟ้ากำลังมีขนาดใหญ่กว่ารีเลย์ธรรมดา
2.รีเลย์ควบคุม มีขนาดเล็กกำลังไฟฟ้าต่ำใช้ในวงจรควบคุมทั่วไปที่มีกำลังไฟฟ้าไม่มากนักหรือเพื่อการควบคุมรีเลย์หรือคอนแทกเตอร์ขนาดใหญ่รีเลย์ควบคุม

ชนิดของรีเลย์
ชนิดของรีเลย์แบ่งตามลักษณะของคอยล์หรือแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้แก่รีเลย์ดังต่อไปนี้
1.รีเลย์กระแส คือ รีเลย์ที่ทำงานโดยใช้กระแสมีทั้งชนิดกระแสขาดและกระแสเกิน
2.รีเลย์แรงดัน คือ รีเลย์ที่ทำงานโดยใช้แรงดันมีทั้งชนิดแรงดันขาดและแรงดันเกิน
3.รีเลย์ช่วย คือ รีเลย์ที่เวลาใช้งานจะต้องประกอบเข้ากับรีเลย์ชนิดอื่นจึงจะทำงานได้
4.รีเลย์กำลัง คือ รีเลย์ที่รวมเอาคุณสมบัติของรีเลย์กระแสและรีเลย์แรงดันเข้าด้วยกัน
5.รีเลย์เวลา คือ รีเลย์ที่ทำงานโดยมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4แบบ คือ
รีเลย์กระแสเกินชนิดเวลาผกผันกับกระแส คือ รีเลย์ที่มีเวลาทำงานเป็นส่วนกลับกับกระแส
รีเลย์กระแสเกินชนิดทำงานทันที คือ รีเลย์ที่ทำงานทันทีทันใดเมื่อมีกระแสไหลผ่านเกินกว่าที่กำหนดที่ตั้งไว้
รีเลย์แบบดิฟฟินิตไทม์เล็ก คือ รีเลย์ที่มีเวลาการทำงานไม่ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของกระแสที่ทำให้เกิดงานขึ้น
รีเลย์แบบอินเวอสดิฟฟินิตมินิมั่มไทม์เล็ก คือ รีเลย์ที่ทำงานโดยเอาคุณสมบัติของเวลาผกผันกับกระแสและแบบดิฟฟินิตไทม์แล็กเข้าด้วยกัน
6.รีเลย์กระแสต่าง คือ รีเลย์ที่ทำงานโดยอาศัยผลต่างของกระแส
7.รีเลย์มีทิศ คือ รีเลย์ที่ทำงานเมื่อมีกระแสไหลผิดทิศทางมีแบบรีเลย์กำลังมีทิศและรีเลย์กระแสมีทิศ
8.รีเลย์ระยะทาง คือ รีเลย์ระยะทางมีแบบต่างๆดังนี้
– รีแอกแตนซ์รีเลย์
– อิมพีแดนซ์รีเลย์
– โมห์รีเลย์
– โอห์มรีเลย์
– โพลาไรซ์โมห์รีเลย์
– ออฟเซทโมห์รีเลย์
9.รีเลย์อุณหภูมิ คือ รีเลย์ที่ทำงานตามอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้
10.รีเลย์ความถี่ คือ รีเลย์ที่ทำงานเมื่อความถี่ของระบบต่ำกว่าหรือมากกว่าที่ตั้งค่าไว้
11.บูคโฮลซ์รีเลย์ คือ รีเลย์ที่ทำงานด้วยก๊าซใช้กับหม้อแปลงที่แช่อยู่ในน้ำมันเมื่อเกิดฟอลต์ขึ้นภายในหม้อแปลงจะทำให้น้ำมันแตกตัวและเกิดก๊าซขึ้นภายในไปดันหน้าสัมผัสทำให้รีเลย์สามารถทำงานได้

Advertisements