สวิตซ์ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตัดต่อวงจรไฟฟ้าและทำให้เกิดตวามปลอดภัยกับผู้ใช้ไฟฟ้าถ้าเป็นชนิดที่ออกแบบโดยใช้ความร้อนและแม่เหล็กควบคุมเมื่อเกิดการลัดวงจรหรือการใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไปในวงจรก็สามารถที่จะตัดวงจรไฟฟ้าได้สวิตซ์ไฟฟ้ามีการใช้งานกันอย่างหลากหลายรูปแบบ

ฟิวส์ ทำหน้าที่เป็นตัวตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อเกิดการลัดวงจรหรือมีกระแสไฟฟ้าไหลมากผิดปกติในวงจร ซึ่งมีการใช้งานหลายชนิดได้แก่ฟิวส์ลวดตะกั่ว ฟิวส์กระบอกฟิวส์ใบมีด

ทอกเกิลสวิตซ์ เป็นสวิตซ์เปิด-ปิดธรรมดาที่ใช้งานไฟฟ้าทั่วๆไปในอาคารบ้านเรือนและโรงงานส่วนมากจะใช้กับพัดลม หลอดไฟ เครื่องเจาะ หินเจียระไนหรือกับโหลดที่ไม่มากนัก แบบนี้เมื่อเกิดการลัดวงจรหรือใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไปในวงจรจะไม่สามารถตัดวงจรไฟฟ้าได้เอง

เบรกเกอร์ เป็นสวิตซ์เปิด-ปิดที่ใช้ในงานไฟฟ้าทั่วๆไปแต่มีคุณภาพที่สูงกว่าเพราะว่าเบรกเกอร์นอกจากจะทำหน้าที่เป็นสวิตซ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้าแล้วยังสามารถควบคุมและป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจรและการลัดวงจร ทำงานโดยอาศัยความร้อนและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อเบรกเกอร์ตัดวงจรแล้วมันยังสามารถใช้งานต่อได้อีก

โฆษณา